Testy Penetracyjne

Zabezpiecz swoją firmą, dom, rodzinę zanim ktoś wykorzysta dane lub Twoją tożsamość

Testy penetracyjne - Ethical hacking - legalny hacking

Testy penetracyjne to proces polegający na przeprowadzeniu kontrolowanego, symulowanego ataku na systemy teleinformatyczne, celem testów jest ocena poziomu zabezpieczeń i ryzyka związanego z ich występieniem w celu potenjalnego włamania.
Testy penetracyjne sieci polegają na przeprowadzeniu symulacyjnego hakerskiego ataku, którego celem jest weryfikacja zasobów sieci rodzaju aplikacje mobilne, aplikacje desktopowe oraz klient – serwer. Posiadamy wieloletnie doświadczenie jakim jest cyberbezpieczeństwo, przeprowadziliśmy dziesiątki testów penetracyjnych sieci głównie dla przedsiębiorców, deweloperów, sklepy e – commerce,

DLACZEGO MY ?

Nasza praca nie polega na uruchomieniu automatycznego oprogramowania i stworzenia raportu, z którego później nic nie wynika. Pracę wykonujemy ręcznie, a tworzony raport zawiera kluczowe informacje. Testy penetracyjne sieci traktujemy nie tylko jako naszą pasję, ale przede wszystkim stawiamy na bezpieczeństwo klienta Ponieważ zdajemy sobie sprawę z poważnych konsekwencji, które mogą zatrząść fundamentami organizacji. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala nam na symulację prawdziwych hakerskich ataków.

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ ?


Testy penetracyjne infrastruktury

Przeprowadzamy testy penetracyjne sieci każdego typu, min: ( WI-FI/WAN/LAN/WLAN ) Testy przeprowadzane są zgodnie z metodą PTES, mogą być wykonane zarówno z sieci zewnętrznej i wewnętrznej. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprawdzić infrastrukturę tak jakby atakujący był obecny w sieci wewnętrznej naszej firmy. Metoda PTES sprawdza się szczególnie w przypadku systemu Windows, który otwiera wiele możliwości do wykonania groźnych ataków.

Testy penetracyjne aplikacji webowych
Przeprowadzamy ataki w taki sposób oby odnaleźć jak najwięcej istotnych luk i błędów, które realnie zagrażają naszej organizacji. Takie testy wykonywane są manualnie, mają one na celu wykrycie błędów, które są zwykle niemożliwe do wykrycia przez automatyczne oprogramowanie a stwarzają one dogodną okazję do niekontrolowanego wycieku danych.


Test penetracyjny

Przebieg działania testu penetracyjnego

Przebieg działania

Etap wstępny

1. --> Rozmowa z klientem o celach planowanego testu, zakres wymagań.

Wszelkie działania można wykonywać na miejscu lub zdalnie.

2. --> Faza gromadzenia informacji Pentester wyszukuje publicznie informacji na temat środowiska celu.

W fazie mapowania zagrożeń pentester ocenia zebrane informacje i szacuje ich wykorzystanie do przeprowadzenia ataku na środowisko celu.

3. --> Ocena podatności i luki bezpieczeństwa W tym etapie przeprowadzane jest skanowanie systemów klienta w poszukiwaniu potencjalnych słabości mechanizmów zabezpieczeń, które mogą być wykorzystane do przeprowadzenia ataków w kolejnej fazie.

4. --> Powłamaniowa eksploracja skompromitowanego systemu, na koniec następuje faza raportowania, pentester dokonuje podsumowania przeprowadzonego testu i przygotowuje raport końcowy dla klienta.

Opinie klientów